دکتر علی مرادزاده دهکردی

تحصیلات: دکتری ریاضی
شماره تماس:   53238379-80 (031)
دورنگار: 53245010 (031)
: Email a.moradzadeh@shahreza.ac.ir

رزومه علمی (CV) 

  • دکتری:

دكتري تخصصي رياضي محض دانشگاه صنعتي اصفهان، مهر 1387 – شهريور 1391 (دانشجوي نمونه دانشگاه)
عنوان رساله: حلقه هاي كوته چپ و مدول هاي C-تصویری محض (رساله برتر دانشگاه)
  • فرصت مطالعاتی:

فرصت مطالعاتي و تحقيقاتي در دانشگاه پادوا ايتاليا تحت راهنمايي پروفسور آلبرتو فچيني، سال 2012

  • کارشناسی ارشد:

كارشناسي ارشد رياضي محض دانشگاه صنعتي شريف، مهر 1385 – شهريور 1387 (رتبه چهارم)
عنوان پايان نامه: زيرگروه هاي ماكسيمال جبرهاي ساده مركزي
  • کارشناسی:

كارشناسي رياضي محض دانشگاه مازندران، بهمن 1381 – خرداد 1385 (رتبه اول)

This post is also available in: English