افزایش تعداد مقالات پراستناد و داغ کشور

افزایش تعداد مقالات پراستناد و داغ کشور

سهم کشور از کل مقالات داغ و پراستناد دنیا

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: تعداد کل مقالات پراستناد و داغ کشور از ۱۰۴۳ مورد به ۱۰۸۵ مورد رسید و ۴۲ مقاله دیگر کشور پراستناد شدند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: براساس آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.اس.آی) تا اول مرداد ماه 95 تعداد کل مقالات پراستناد و داغ کشور از ۱۰۴۳ مورد به ۱۰۸۵ مورد رسید.

وی افزود: تعداد مقالات برتر کشور در سال ۲۰۱۵ از ۲۲۷ مورد به ۲۵۴ رسید و تعداد این مقالات در سال ۲۰۱۶ از ۲۵ مورد به ۳۵ مورد رسید. همچنین تعداد این دسته از مقالات برای سال ۲۰۱۴ نیز افزایش نشان می‌دهد، بنحوی که تعداد آن‌ها از ۱۹۱ مورد به ۱۹۷ مورد رسیده است.

دهقانی گفت: قبلا تعداد مقالات پراستناد و داغ کشور برای سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ به ترتیب 32، 56، 42، 55، 91، 74، 109، 156، 191، 227 و 10 مورد بود. در حال حاضر تعداد مقالات پراستناد و داغ کشور برای سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ به ترتیب به ۳۱، ۵۶، ۴۰، ۵۲، ۸۸، ۷۵، ۱۰۷، ۱۵۰، ۱۹۷، ۲۵۴ و ۳۵ رسیده است.

سرپرست ISC اظهار کرد: مقالات پراستناد شامل مقالات یک درصد برتر دنیا (Highly cited papers) می‌شوند. هر چند مقالات پراستناد تنها حدود یک درصد از مقالات دنیا را در بر می‌گیرند، اما همین مقالات حدود ۱۸ درصد از کل استنادهای دنیا را دریافت می‌کنند. به پژوهش‌های یک دهم درصد برتر بین‌المللی مقالات داغ ( Hot) می‌گویند.

وی افزود: تعداد کشورهایی که بیشترین مقالات پراستناد را تولید می‌کنند، کاهش یافته است؛ به نحوی که در گذشته پنج کشور ۹۰ درصد از مقالات پراستناد دنیا را تولید می‌کردند، اما هم اکنون تعداد این کشورها به چهار کشور رسیده است. آمریکا، انگلستان، چین و آلمان هر کدام به ترتیب حدود ۵۱ درصد، ۱۴ درصد، ۱۳ درصد و ۱۲ درصد از مقالات پراستناد دنیا را تولید کرده‌اند. باید یادآور شد که به خاطر مشارکت کشورهای مختلف در تولید مقالات یک درصد برتر جمع کل کشورها از ۱۰۰ درصد بیشتر می‌شود.

دهقانی گفت: تعداد مقالات داغ کشور برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۴، ۴۰ و ۶ مورد است. مقالات داغ به مقالاتی اطلاق می‌شود که در دوره زمانی منتهی به دو سال اخیر در فواصل زمانی دو ماه بیشترین تعداد استنادها را دریافت کرده‌اند. سه کشور آمریکا، انگلستان و چین ۹۵ درصد از مقالات داغ دنیا را تولید کرده‌اند. به دلیل مشارکت کشورها در انجام تحقیقات سهم کل کشورها از ۱۰۰ درصد بیشتر می‌شود. در دوره دو ساله منتهی به دوره زمانی حاضر ۲۷۴۳ مورد مقاله داغ تولید شده است.

سرپرست ISC گفت: سهم ایران از کل مقالات داغ دنیا بیش از ۲ درصد است. سهم ایران از کل مقالات پراستناد دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ از ۰.۳۱ درصد شروع شده و به ۱.۶ درصد رسیده است. اطلاعات سال ۲۰۱۶ هنوز کامل نشده است و برای تکمیل آن باید صبر کرد.

دهقانی افزود: تعداد مقالات پراستناد و داغ دنیا به دلیل افزایش تعداد کل تولید دنیا مرتبا در حال افزایش بوده است. در سال ۲۰۰۶ تعداد ۹۹۹۰ مقاله یک درصد برتر وجود داشت. اما این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۵۵۷۸ مورد رسیده است. برای دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ به ترتیب ۱۰۵۱۴، ۱۱۲۳۳، ۱۱۶۹۹، ۱۲۱۳۲، ۱۲۹۲۰، ۱۳۶۶۸، ۱۴۳۲۳ و ۱۴۷۴۰ مورد مقاله یک درصد برتر در سطح دنیا منتشر شده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: کمیت تولید علم تنها یکی از شاخص‌های رشد علمی است، اما در سند سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری به مرجعیت و دیپلماسی علمی و اثرگذاری اقتصادی علم تولید شده، اهمیت چند برابری داده شده است. امروزه تحقیقات علمی نشان می‌دهند که کیفیت پژوهش اصلی‌ترین علت افزایش مرجعیت علمی است. دیپلماسی علمی نیز باعث افزایش کیفیت پژوهش و مرجعیت آن می‌شود و اثرگذاری اقتصادی نیازمند تولید علم کاربردی است. بنابراین تکیه صرف به کمیت تولید علم باعث توسعه علمی نخواهد شد.

منبع خبر ایسنا.


   1395/5/5 09:29


Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved